Родительский университет

Положение о родительском университете

развернуть

Зацверджана

Загадам дырэктара

ДУА “Парахонская сярэдняя школа”

Пінскага раёна

ад 01.09.2022 № 301

 

ПАЛАЖЭННЕ

аб бацькоўскім універсітэце ДУА “Парахонская сярэдняя школа” Пінскага раёна

 

  1. Агульныя палажэнні

1.1. Дадзенае Палажэнне распрацавана на падставе інструктыўна-метадычнага пісьма Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь “Асаблівасці арганізацыі сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2020/2021 навучальным годзе” і вызначае ўмовы, парадак арганізацыі, напрамкі дзейнасці, структуру бацькоўскага ўніверсітэта.

1.2. Бацькоўскі ўніверсітэт створаны для развіцця ўзаемаразумення, супрацоўніцтва сям’і і школы.

1.3. Бацькоўскі ўніверсітэт ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з нарматыўнымі дакументамі і метадычнымі рэкамендацыямі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і гэтым Палажэннем.

1.4. Стварэнне бацькоўскага ўніверсітэта не прыводзіць да змены арганізацыйна-прававой формы, тыпу і выгляду ўстановы адукацыі і ў яго Статуце не фіксуецца.

1.5. Работу бацькоўскага ўніверсітэта арганізуе дырэктар, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце, класныя кіраўнікі, педагог сацыяльны, педагог-псіхолаг, прыцягваючы рэсурсы (кадравыя і інфармацыйныя) раёна.

1.6. Агульную каардынацыю дзейнасці бацькоўскага ўніверсітэта ажыццяўляе намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце, альбо ў выпадку яго адсутнасці дырэктар установы адукацыі.

 

  1. Мэты, задачы і напрамкі дзейнасці, ступені рэалізацыі і формы правядзення заняткаў

2.1. Мэтай стварэння бацькоўскага ўніверсітэта з’яўляецца: стварэнне ўмоў, якія спрыяюць псіхалагічнай асвеце бацькоў, азнаямленню з інфармацыяй па розных пытаннях выхавання з дапамогай рэалізацыі рэспубліканскага праекта «Бацькоўскі ўніверсітэт».

2.2. Задачы:

2.2.1. пабудаваць сістэму бесперапыннага псіхолага-педагагічнага дыялогу з сям’ёй аб праблемах развіцця, навучання і выхавання асобы дзіцяці;

2.2.2. арганізаваць эфектыўнае супрацоўніцтва з бацькамі (законнымі прадстаўнікамі);

2.2.3. павысіць матывацыю бацькоў вучыцца адказнаму бацькоўству, садзейнічаць развіццю навыкаў бацькоўскай самаадукацыі, ключавых кампетэнцый бацькоў;

2.2.4. павысіць сацыяльна-педагагічную, псіхалагічную, прававую культуру бацькоў;

2.2.5. прапагандаваць пазітыўны вобразаў сям’і, бацькі, маці, роднага дома, фарміраваць пачуццё гонару за Радзіму праз вывучэнне гісторыі свайго роду, роднага краю, сваёй краіны;

2.2.6. садзейнічаць выхаванню сапраўдных грамадзян сваёй краіны, сапраўдных працаўнікоў, адказных членаў сям’і;

2.2.7. фарміраваць каштоўнасна-сэнсавыя асновы бацькоўства;

2.2.8. актуалізаваць пачуцці адказнасці за выкананне бацькоўскіх функцый;

2.2.9. фарміраваць і развіваць псіхолага-педагагічныя кампетэнцыі бацькоў у галіне сямейнага выхавання (фарміраваць веды аб сямейнай псіхалогіі, дзіцяча-бацькоўскіх адносінах, узроставых асаблівасцях дзяцей, фарміраваць гарманічныя сямейныя адносіны, навыкі канструктыўнага ўзаемадзеяння з дзецьмі і інш.), садзейнічаць развіццю навыкаў самаадукацыі бацькоў;

2.2.10. забяспечваць мэтанакіраваную работу па прафілактыцы сямейнага недабрабыту і сацыяльнага сіроцтва, зніжэнню рызыкі канфліктных сітуацый і крызісных станаў, узнікненню цяжкасцяў у сямейным выхаванні, аказваць своечасовую псіхолага-педагагічную і інфармацыйную дапамогу сем’ям, якія трапілі ў цяжкую жыццёвую сітуацыю.

2.3. Асноўныя напрамкі дзейнасці бацькоўскага універсітэта:

2.3.1. арганізацыя псіхолага-педагагічнай асветы бацькоў па розных аспектах сямейнага выхавання:

- прававым: аб магчымасцях, правах і абавязках у ажыццяўленні адукацыйных патрэб сям’і;

- псіхолага-педагагічным: аб метадах і формах выхавання, навучання дзіцяці;

- грамадзянскім: аб шляхах развіцця адукацыі, школы;

2.3.2. кансультаванне бацькоў па юрыдычным, псіхолага-педагагічным і іншым праблемам;

 

2.3.3. навукова-метадычнае забеспячэнне фарміравання псіхолага-педагагічнай кампетэнтнасці бацькоў у галіне выхавання і развіцця дзяцей з улікам сацыякультурных традыцый, сучасных праблем і асаблівасцей развіцця грамадства, выхаваўчага і творчага патэнцыялу бацькоў і сям’і ў цэлым;

2.3.4. арганізацыя і ажыццяўленне выставачнай дзейнасці па прапагандзе эфектыўных тэхналогій выхавання;

2.3.5. пабудова сістэмы распаўсюджвання эфектыўнага педагагічнага вопыту;

2.3.6. трансляцыя дзейнасці бацькоўскага ўніверсітэта на сайце ўстановы.

2.4. Навучанне бацькоў рэалізуецца па ступенях:

2.4.1. I ступень – “Маё дзіця – малодшы школьнік” - для бацькоў вучняў I-IV класаў;

2.4.2. II ступень “Маё дзіця-падлетак” - для бацькоў вучняў V-IX класаў;

2.4.3. III ступень “Маё дзіця – старшакласнік” - для бацькоў вучняў X-XI класаў.

2.5. Абавязковымі для вывучэння бацькамі з’яўляюцца 4 курсы:

2.5.1. “Асновы прававых ведаў”;

2.5.2. “Асновы ўзроставай і сямейнай псіхалогіі;

2.5.3. “Асновы педагагічных ведаў”;

2.5.4. “Асновы канструктыўнага ўзаемадзеяння”.

2.6. Формы правядзення заняткаў:

2.6.1. традыцыйныя (лекцыі, гутаркі, канферэнцыі, круглыя сталы, дыскусіі, семінары-практыкумы, майстар-класы, псіхалагічныя трэнінгі, індывідуальныя гутаркі і кансультацыі, апытанні бацькоў па рознай тэматыцы, абмен вопытам работы і г. д.);

2.6.2. дыстанцыйныя (вэбінары, форумы, on-line кансультацыі, размяшчэнне інфармацыі па актуальных пытаннях сямейнага выхавання на сайце школы, удзел у стварэнні рэкламных буклетаў, афармленне стэндаў, анкетаванне бацькоў, прыцягненне бацькоў да ўдзелу ў мерапрыемствах).

2.7. Заняткі бацькоўскага ўніверсітэта праводзяцца 1 раз у чвэрць.

 

  1. Умовы, парадак стварэння і кіраванне бацькоўскім універсітэтам

3.1. Умовы стварэння бацькоўскага універсітэта:

3.1.1. ствараецца на базе ДУА “Пархонская сярэдняя школа” Пінскага раёна;

3.1.2. ствараецца на падставе загаду дырэктара школы і гэтага Палажэння;

3.1.3. каардынуе дзейнасць бацькоўскага універсітэта намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце, у выпадку яго адсутнасці дырэктар ўстановы адукацыі;

3.1.4. рэалізуецца ў кожным класе з законнымі прадстаўнікамі навучэнцаў;

3.1.5. за рэалізацыю бацькоўскага ўніверсітэта ў кожным класе адказвае класны кіраўнік;

3.1.6. бацькоўскі ўніверсітэт можа рэалізоўвацца ў вочнай і ў дыстанцыйнай форме, у выпадку пагаршэння эпідэміялагічнай сітуацыі толькі ў дыстанцыйнай форме;

3.1.7. на школьным інтэрнэт-сайце ствараецца раздзел (падраздзел) «Бацькоўскі ўніверсітэт» для наступнага размяшчэння тэматычнай інфармацыі ў межах бацькоўскага ўніверсітэта.

3.2. Каардынатар бацькоўскага універсітэта:

3.2.1. нясе адказнасць за эфектыўнасць дзейнасці бацькоўскага ўніверсітэта;

3.2.2. каардынуе дзейнасць бацькоўскага ўніверсітэта;

3.2.3. ажыццяўляе ўзаемадзеянне з класнымі кіраўнікамі, сацыяльным педагогам, педагогам-псіхолагам;

3.2.4. падпісвае ўсе дакументы, якія тычацца дзейнасці бацькоўскага ўніверсітэта, у межах сваёй кампетэнцыі;

3.2.5. вядзе ва ўстаноўленым парадку справаводства, пры неабходнасці складае справаздачную дакументацыю і прадстаўляе па запыце адпаведных дзяржаўных органаў звесткі аб рэалізацыі мерапрыемстваў бацькоўскага ўніверсітэта.

3.3. З мэтай рэалізацыі пастаўленых задач бацькоўскі ўніверсітэт узаемадзейнічае з зацікаўленымі асобамі, арганізацыямі, якія ажыццяўляюць навукова-метадычнае забеспячэнне агульнай сярэдняй адукацыі.

3.4. Дзейнасць бацькоўскага ўніверсітэта ажыццяўляецца ў адпаведнасці з дадзеным Палажэннем і планам работы бацькоўскага ўніверсітэта.

3.5. У канцы навучальнага года каардынатар можа даць педагагічнаму калектыву, вучэбна-метадычным фарміраванням інфармацыю аб эфектыўнасці, выніковасці рэалізацыі мерапрыемстваў плана бацькоўскага універсітэта.

3.6. Падставай для пачатку і спынення дзейнасці бацькоўскага ўніверсітэта з’яўляюцца метадычныя рэкамендацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь аб арганізацыі сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай працы, альбо іншыя нарматыўныя, прававыя дакументы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 

  1. Структура бацькоўскага ўніверсітэта

4.1. Структуру бацькоўскага ўніверсітэта вызначае і зацвярджае дырэктар установы адукацыі.

4.2. Бацькоўскі ўніверсітэт можа выкарыстоўваць у працы наступныя памяшканні, неабходныя для забеспячэння яго дзейнасці – навучальныя кабінеты, камп’ютарны клас, бібліятэку і інш.

4.3. Класныя кіраўнікі арганізоўваюць мерапрыемствы бацькоўскага ўніверсітэта ў межах гадзін арганізацыйна-выхаваўчай работы.

 

  1. Удзельнікі бацькоўскага ўніверсітэта. Іх правы і адказнасць.

 

5.1. Усе ўдзельнікі бацькоўскага ўніверсітэта раўнапраўныя і могуць уносіць прапановы па ўдасканаленні арганізацыі і зместу заняткаў, актыўна ўдзельнічаць у рабоце ўніверсітэта.

5.2. Адказнасць за арганізацыю, падрыхтоўку і правядзенне заняткаў, інфармаванне бацькоў аб рабоце ўніверсітэта нясуць класныя кіраўнікі і намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце.

5.3. Усе ўдзельнікі ўніверсітэта абавязаны кіравацца агульнапрынятымі нормамі культуры паводзін.

 

  1. Дакументацыя

6.1. Ва ўніверсітэце прадугледжана наяўнасць наступных дакументаў:

6.1.1. загад ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі аб арганізацыі работы бацькоўскага ўніверсітэта на базе ўстановы адукацыі;

6.1.2. Палажэнне аб бацькоўскім універсітэце;

6.1.3. план работы на навучальны год;

6.1.4. метадычныя матэрыялы, распрацоўкі і інш., неабходныя для арганізацыі работы бацькоўскага ўніверсітэта (размяшчаюцца на сайце ўстановы адукацыі, захоўваюцца ў электронным варыянце).

 

  1. Парадак унясення змяненняў і (або) дапаўненняў у палажэнне

7.1. У сапраўднае Палажэнне могуць быць унесены неабходныя змены і (або) дапаўненні ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку.

свернуть

План работы родительского университета

развернуть

 

Арганізацыя і правядзенне мерапремстваў у рамках праекта “Бацькоўскі ўніверсітэт”

2023-2024 навуальны год

Клас

Назва раздзела, тэмы заняткаў,

пералік пытанняў

Дата правядзення

Форма правядзення

Адказныя

I чвэрць

 

I

Асновы узроставай і сямейнай псіхалогіі

“Адаптацыя вучняў у 1-м класе”

(Фізіялагічная, псіхалагічная і сацыяльная адаптацыя навучэнцаў да школы. Прычыны сацыяльна-псіхалагічнай дэзадаптацыі. Дапамога дзіцяці ў адаптацыі да школы)

кастрычнік

кансуль-тацыя

Гурын Ю.В.,

Еўтух Г.В.,

Наплеха Г.В

II

Асновы педагагічных ведаў

“Як бацькі могуць дапамагчы дзіцяці вучыцца”

(Захаванне рэжыму дня - важная ўмова паспяховай вучобы дзіцяці. Кантроль бацькоў за выкананнем дамашнiх заданняў школьнікаў. Тыповыя памылкі бацькоў у арганізацыі навучальнай працы дзiцяцi)

кастрычнік

лекцыя

Малышчыцкая Н.П.

Токар Н.А.

 

III

Асновы педагагічных ведаў

“Значэнне школьнай адзнакі ў жыцці дзіцяці”

(Адзнака і ацэнка ведаў вучняў. Крытэрыі ацэнкі. Уплыў ацэнкі на самаацэнку вучняў. Рэкамендацыі бацькам па фарміраванні ў дзіцяці навыкаў самакантролю, умення працаваць самастойна, выхавання цікавасці да ведаў)

кастрычнік

гутарка

Альцывановіч Г.Н.

Кібак А.А.

ІV

Асновы узроставай і сямейнай псіхалогіі

“Узроставыя псіхафізіалагічныя асаблівасці

вучняў 4-х класаў”

(Пазнавальная рэфлексія: здольнасць ўсвядоміць прычыны навучальных няўдач і поспехаў. Фарміраванне адвольнасці пазнавальных працэсаў: ўвагі, памяці. Асобасныя асаблівасці малодшых школьнікаў)

кастрычнік

кансультацыя

Зылевіч К.С.

Савіла Л.А.

V

Асновы педагагічных ведаў

“Адаптацыя дзіцяці ў новым калектыве”

(Фарміраванне новага навучальнага калектыву 5 класа. Адаптацыя дзіцяці ў новым асяроддзі. Цяжкасці адаптацыі пяцікласнікаў да школы)

кастрычнік

круглы стол

Слуцкая В.А.,

Гусаім Л.С.

VI

Асновы педагагічных ведаў

“Сям’я як персанальнае мікраасяроддзе жыцця і развіцця дзіцяці. Маральныя і культурныя каштоўнасці сям’і”

(Дзіця і задавальненне яго патрэб у сям'і. Псіхолага-педагагічныя фактары развіцця і выхавання дзіцяці ў сям'і. Тыпы сямейнага выхавання і іх характарыстыка. Гарманічнае сямейнае выхаванне, яго асноўныя характарыстыкі. Праблемы маральнага выхавання дзяцей у сям'і. Маральныя традыцыі і звычаі. Каштоўнасці сям'і як аснова выхавання дзіцяці)

кастрычнік

адкрыты мікрафон

Шпакоўская В.М.

Лысюк В.М.

VII

Асновы узроставай і сямейнай псіхалогіі

“Псіхалагічныя і фізіялагічныя асаблівасці сямікласнікаў”

(Узроставыя асаблівасці 13-14-гадовых падлеткаў. Спецыфіка развіцця увагі, памяці, мыслення. Палавое паспяванне. Здароўе школьніка і яго поспехі ў вучобе)

кастрычнік

лекцыя

Гардзіевіч А.М.,

Зельман М.В.

VIII

Асновы узроставай і сямейнай псіхалогіі

“Жыццёвыя мэты падлеткаў”

(Мэты падлеткавага перыяду. Пастаноўка мэт і іх дасягненне. Паспяховасць у школе як адзін з фактараў паспяховага дасягнення мэт)

кастрычнік

гутарка

Пашкевіч В.В,

Бардзенюк А.А.

IX

Асновы узроставай і сямейнай псіхалогіі

“Партрэт сучаснага падлетка”

(Індывідуальныя асаблівасці падлетка і характэрныя ўзроставыя рысы. Ключавыя перажыванні ўзросту. Асобасныя асаблівасці і асаблівасці зносін. Магчымыя праблемы, знешнія і ўнутраныя канфлікты, стаўленне да вучобы)

кастрычнік

кансультацыя

Дубіна Г.П.

X

Асновы педагагічных ведаў

“Здароўе – гэта жыццё”

(Фактары рызыкі для здароўя сучаснай моладзі. Праблема здаровага харчавання. Захапленне дыетамі. Гіпадынамія - праблема сучасных маладых людзей. Стрэс і яго ўплыў на здароўе. Шкодныя звычкі. Захаванне здароўя і правілы здаровага ладу жыцця. Рэжым дня)

кастрычнік

лекцыя з элементамі практыкума

Крупеніч Т.Я.

 

XI

Асновы педагагічных ведаў

“Як дапамагчы старшакласніку ў прафесійным самавызначэнні?”

(Вызначэнне прафесійных схільнасцей і здольнасцей старшакласнікаў. Фактары, якія ўплываюць на выбар прафесіі. Роля бацькоў у працэсе выбару прафесіі і самавызначэнні старшакласніка. Прыярытэты старшакласнікаў ў выбары прафесіі. Прафесійныя дынастыі. Дапамога старшакласнікам ў выбары будучай прафесіі)

кастрычнік

форум

Парчук Н.П.

Лаўрэнка В.С.

 

II чвэрць

 

I

Асновы педагагічных ведаў

“Рэжым дня школьніка”

(Захаванне санітарна-гігіенічных нормаў. Арганізацыя рэжыму дня школьніка. Выхаванне самастойнасці і арганізаванасці ў першакласніка)

снежань

лекцыя

Еўтух М.А.

Наплёха Г.В.

II

Асновы педагагічных ведаў

“Галоўныя правілы здаровага ладу жыцця”

(Здароўе школьніка і яго поспехі ў вучобе. Фарміраванне здаровага ладу жыцця вучняў малодшых класаў. Асноўныя правілы здаровага ладу жыцця: рацыянальнае харчаванне, рухальная актыўнасць, станоўчыя эмоцыі. Ролю сям'і ў фізічным выхаванні дзяцей. Кодэкс сямейнага здароўя)

снежань

практыкум

Малышчыцкая Н.П.

Токар Н.А.

III

Асновы узроставай і сямейнай псіхалогіі “Псіхалагічныя і фізіялагічныя асаблівасці трэцякласнікаў”

(Спецыфіка развіцця ўспрымання, увагі, памяці, мыслення ў малодшых школьнікаў. Асаблівасці міжасобасных зносін. Самаацэнка малодшых школьнікаў)

снежань

кансультацыя

Альцывановіч Г.М.

Кібак А.А.

IV

Асновы канструктыўнага ўзаемадзеяння

“Як навучыць сваё дзіця жыць у свеце людзей”

(Выхаванне культуры паводзін і павагі да людзей у навучэнцаў. Фарміраванне правіл паводзінаў і добрых манер. Культура асобы: культура знешнасці, зносін, прамовы. Эфектыўнае зносіны: асноўныя складнікі)

снежань

круглы стол

Зылевіч К.С.

Савіла Л.А.

Гурын Ю.В.

V

Асновы педагагічных ведаў

“Дзіця сярод аднагодкаў”

 (Дзіцячы калектыў і яго значэнне ў развіцці асобы школьніка. Патрэбы дзіцяці ў прызнанні і самарэалізацыі. Праблемы лідэрства. Развіццё здольнасці да супрацоўніцтва як перадумова паспяховасці ў жыцці. Як дапамагчы дзіцяці ў наладжванні стасункаў з аднагодкамі)

снежань

круглы стол

Гусаім Л.С.,

Слуцкая В.А.

VI

Асновы узроставай і сямейнай псіхалогіі

“Прафілактыка праблемных паводзін падлеткаў”

(Формы адыктыўных (залежных) паводзін падлеткаў (курэнне, алкагалізм, наркаманія і інш.). Прычыны залежных паводзін. Прафілактыка залежнасцяў у падлеткавым асяроддзі. Роля бацькоў у папярэджанні адыктыўных паводзін падлеткаў)

снежань

кансультацыя

Шпакоўская В.М.

Лысюк В.М.

Гурын Ю.В.

VII

Асновы прававых ведаў

“Прафілактыка правапарушэнняў падлеткаў”

(Супрацьпраўныя паводзіны непаўналетніх. Фактары і прычыны правапарушэнняў. Падлеткі «групы рызыкі»)

снежань

круглы стол

Гардзіевіч А.М.

Зельман М.В.

VIII

Асновы прававых ведаў

“Як зберагчы падлетка ад гвалту”

(Гвалт і бяспека нашых дзяцей. Віды гвалту. Аналіз праблемных сітуацый. Прафілактыка асноўных рызык. Асаблівасці віктымных паводзін (паводзін «ахвяры»)

снежань

дыскусія

Пашкевіч В.В.,

Бардзенюк А.А.

IX

Асновы канструктыўнага ўзаемадзеяння

“Агрэсія, яе прычыны і наступствы”

 (Формы агрэсіўных паводзін падлеткаў. Прычыны агрэсіўнасці і яе ўплыў на ўзаемадзеянне падлетка з навакольнымі людзьмі.

Магчымыя спосабы пераадолення агрэсіўнасці ў паводзінах падлетка. Рэкамендацыі для бацькоў па прафілактыцы і карэкцыі агрэсіўных паводзін падлетка)

снежань

кансультацыя

Дубіна Г.П.

Гурын Ю.В.

Х

Асновы педагагічных ведаў

“Першае каханне ў жыцці вашага дзіцяці”

(Асаблівасці юнацкага кахання. Культура паводзін закаханых. Як дапамагчы, а не нашкодзіць дзіцяці, які становіцца дарослым)

снежань

круглы стол

Крупеніч Т.Я.

Гурын Ю.В.

XI

Асновы канструктыўнага ўзаемадзеяння

“Як зберагчы дзіця ад залежнасцяў?”

(Залежныя паводзіны, яго прычыны, фактары рызыкі. Фарміраванне залежнасці. Віды пагроз, якія ўяўляюць небяспеку для жыцця, фізічнага, псіхічнага і маральнага здароўя і паўнавартаснага развіцця старшакласніка. Інтэрнэт-залежнасць. Шляхі прафілактыкі і пераадолення: памятка для бацькоў)

снежань

кансультацыя

Парчук Н.П.

III чвэрць

I

Асновы педагагічных ведаў

“Значэнне сямейных традыцый у фарміраванні і развіцці дзіцяці”

(Каштоўнасці, традыцыі і звычаі сям’і. Значэнне прыкладу бацькоў у выхаванні дзіцяці. Значэнне сямейных традыцый у фарміраванні ў дзіцяці жадання працаваць)

сакавік

круглы стол

Еўтух М.А.

Наплёха Г.В.

 

II

Асновы узроставай і сямейнай псіхалогіі

“Уплыў сям’і на эмацыйны стан дзіцяці”

(Сямейны дабрабыт і сямейны недабрабыт. Фактары, прычыны і індыкатары сямейнага недабрабыту. Сям’і са схаванай формай недабрабыту. Ўплыў унутрысямейных адносін на развіццё асобы і псіхічнае здароўе дзіцяці)

сакавік

кансультацыя

Малышчыцкая Н.П.

Токар Н.А.

III

Асновы педагагічных ведаў

“Здаровая сям’я - здаровае дзіця”

(Фарміраванне ўменняў і навыкаў здаровага ладу жыцця. Спорт у жыцці бацькоў і дзяцей. Асноўныя правілы здаровага ладу жыцця)

сакавік

гутарка

Альцывановіч Г.М.

Кібак А.А.

IV

Асновы педагагічных ведаў

“Дзіця і камп’ютар”

(Камп’ютар дома: карысць ці шкода? Камп’ютарныя гульні. Уплыў камп’ютара на арганізм і асобу дзіцяці. Плюсы і мінусы выкарыстання камп’ютара школьнікам. Як правільна арганізаваць працу школьніка за камп’ютарам. Захаванне здароўя дзіцяці пры рабоце за камп’ютарам)

сакавік

круглы стол

Зылевіч К.С.

Савіла Л.А.

Гурын Ю.В.

V

Асновы узроставай і сямейнай псіхалогіі

“Ваша дзіця вырасла”

(Асаблівасці малодшага падлеткавага ўзросту. Фізічнае, псіхічнае і сацыяльнае развіццё малодшых падлеткаў. Зносіны падлеткаў з аднагодкамі і дарослымі. Цяжкасці і рызыкі малодшага падлеткавага ўзросту)

сакавік

кансультацыя

Гусаім Л.С.,

Слуцкая В.А.

VI

Асновы прававых ведаў

“Бяспека падлеткаў у сетцы Інтэрнэт”

(Віртуальная рэальнасць: магчымасці і небяспекі. Асноўныя правілы медыябяспекі для бацькоў і падлеткаў. Прафілактыка інтэрнэт-рызык. Як зберагчы дзіця ад небяспек ў сацыяльных сетках)

сакавік

практыкум

Шпакоўская В.М.

Лысюк В.М.

Гурын Ю.В.

VII

Асновы канструктыўнага ўзаемадзеяння

“Правілы паводзін з падлеткамі: асаблівасці пераходнага ўзросту”

(Жыццё сям’і з дзіцём-падлеткам: барацьба прынцыпаў або пошукі кампрамісаў. Псіхалагічны клімат у сям’і. Бацькоўскі аўтарытэт. Як яго набыць і як не страціць. Правілы ўзаемадзеяння з падлеткам)

сакавік

практыкум

Гардзіевіч А.М.

Зельман М.В.

VIII

Асновы узроставай і сямейнай псіхалогіі

“Асцярожна: суіцыд”

(Суіцыд сярод непаўналетніх. Віды і прычыны. Матывы суіцыдальных паводзін у падлеткаў. Індыкатары суіцыдальнай рызыкі. Прафілактыка суіцыдальных паводзін)

сакавік

кансультацыя

Пашкевіч В.В.,

Бардзенюк А.А.

IX

Асновы педагагічных ведаў

“Прафесійная арыентацыя дзевяцікласнікаў”

(Як дапамагчы падлетку выбраць прафесію? Прафесійныя намеры і магчымасці вучняў. Уплыў сям’і на выбар прафесіі падлеткам. Як бацькі могуць падтрымаць дзіцяці пры выбары прафесіі? Знаёмства бацькоў навучэнцаў з вынікамі дыягностыкі схільнасцей, здольнасцяў і прафесійных інтарэсаў падлеткаў»

сакавік

форум

Дубіна Г.П.

Гурын Ю.В.

X

Асновы узроставай і сямейнай псіхалогіі

 “Роля сям’і ў фарміраванні рэпрадуктыўнага здароўя юнакоў і дзяўчат”

(Рэпрадуктыўнае здароўе юнакоў і дзяўчат. Фактары рызыкі для рэпрадуктыўнага здароўя. Ўмовы захавання рэпрадуктыўнага здароўя. Адносіны паміж юнакамі і дзяўчатамі, любоў і сэксуальныя адносіны. Рызыкоўныя паводзіны моладзі. Незапланаваная цяжарнасць і аборт. Прафілактыка ЗППШ. Стыль жыцця і рэпрадуктыўнае здароўе моладзі. Ўплыў сямейнага выхавання на фарміраванне ў падлеткаў каштоўнасці рэпрадуктыўнага здароўя)

сакавік

кансультацыя

Крупеніч Т.Я.

Гурын Ю.В.

XI

Асновы канструктыўнага ўзаемадзеяння

“Падрыхтоўка старшакласнікаў да будучага сямейнага жыцця”

(Выхаванне старшакласніка як будучага сем'яніна. Фарміраванне свядомых адносін да ўступлення ў шлюб і будучага сямейнага жыцця. Фарміраванне каштоўнасных адносін да бацькоўства, нараджэння і выхавання дзяцей.

Ролю сямейных узаемаадносін і традыцый у падрыхтоўцы старшакласнікаў да сямейнага жыцця)

сакавік

круглы стол

Парчук Н.П.

IV чвэрць

I

Асновы узроставай і сямейнай псіхалогіі

“Станоўчыя эмоцыі ў жыцці школьніка”

(Эмоцыі ў нашым жыцці. Значэнне эмацыйна-пачуццёвай сферы для фарміравання паўнавартаснай асобы. Рэкамендацыі бацькам па развіцці станоўчых эмоцый дзіцяці)

май

трэнінг

Еўтух М.А.

Наплёха Г.В.

 

II

Асновы педагагічных ведаў

“Працоўнае выхаванне дзяцей у сям’і”

(Выхаванне ў працы. Роля сям’і ў развіцці працаздольнасці вучня. Як навучыць сучасных дзяцей працаваць)

май

круглы стол

Малышчыцкая Н.П.

Токар Н.А.

III

Асновы канструктыўнага ўзаемадзеяння

“Эфектыўныя зносіны ў сям’і - умова поспеху школьніка”

(Сутнасць сямейнага зносін. Сям'я як сістэма міжасобасных узаемадзеянняў. Зносіны як працэс ўзаемаўплыву. Асаблівасці сямейнага зносін. Культура сямейных зносін. Уплыў зносін бацькоў з дзецьмі на іх паўнавартаснае развіццё. Навыкі эфектыўнай камунікацыі. Стварэнне ў сям'і атмасферы абароненасці, цяпла і любові)

май

сямейная гасцёўня

Альцывановіч Г.М.

Кібак А.А.

IV

Асновы педагагічных ведаў

“Кнігі ў жыцці школьніка”

(Стаўленне дзіцяці да вучэбнай і мастацкай літаратуры. Як захаваць любоў да кнігі пры інфармацыйнай перагрузкі ў сучасным свеце)

май

лекцыя

Зылевіч К.С.

Савіла Л.А.

Гурын Ю.В.

V

Асновы педагагічных ведаў

“Меры пакарання і заахвочвання ў сучаснай сям’і”

(Пытанні дысцыпліны ў сям’і з малодшымі падлеткамі. Чаму не працуюць звыклыя метады выхавання. Як стаць падлетку адным без страты бацькоўскага аўтарытэту)

май

дыскусія

Гусаім Л.С.,

Слуцкая В.А.

VI

Асновы прававых ведаў

“Арганізацыя летняга адпачынку падлеткаў”

(Правілы бяспечных паводзін летам. Небяспекі вольнага правядзення часу падлеткаў. Аказанне першай медыцынскай дапамогі. Рэкамендацыі бацькам па забеспячэнні бяспекі дзяцей у летні перыяд)

май

гутарка

Шпакоўская В.М.

Лысюк В.М.

Гурын Ю.В.

VII

Асновы педагагічных ведаў

“Як павысіць вучэбную матывацыю падлеткаў”

(Стаўленне падлеткаў да навучання. Страта цікавасці да вучобы ў падлеткаў - што рабіць і як пазбегнуць. Прычыны зніжэння вучэбнай матывацыі ў падлеткавым узросце. Як зацікавіць падлетка навучаннем? Матывацыя на поспех)

май

кансультацыя

Гардзіевіч А.М.

Зельман М.В.

VIII

Асновы канструктыўнага ўзаемадзеяння

“Культура паводзін у канфліктных сітуацыях”

(Паняцце «канфлікт». Шлюбныя сваркі і канфлікты. Развод як псіхатраўмуючы фактар. Наступствы разводу для мужа і жонкі і дзяцей. Сямейныя канфлікты ў дыядэме «бацькі-дзеці», прычыны іх узнікнення. Стратэгіі паводзін у канфлікце, спосабы пераадолення і прафілактыка дзіцяча-бацькоўскіх канфліктаў. Школьныя канфлікты. Культура паводзін дарослых і дзяцей пры ўзнікненні школьных канфліктаў)

май

круглы стол

Пашкевіч В.В.,

Бардзенюк А.А.

IX

Асновы педагагічных ведаў

“Фарміраванне здаровага ладу жыцця: шкодныя звычкі і як ім супрацьстаяць”

(Падлеткавы ўзрост як фактар рызыкі для ўзнікнення шкодных звычак і залежнасцяў. Фарміраванне ў падлеткаў патрэбы ў здаровым ладзе жыцця, адказнасці за сваё здароўе. Прафілактыка шкодных звычак)

май

лекцыя

Дубіна Г.П.

Гурын Ю.В.

X

Асновы узроставай і сямейнай псіхалогіі

“Як дапамагчы старшакласніку набыць упэўненасць у сабе?”

(Уплыў сарамлівасці і няўпэўненасці на навучальныя поспехі старшакласніка. Шляхі пераадолення сарамлівасці і няўпэўненасці старшакласніка дома і ў школе)

май

кансультацыя

Крупеніч Т.Я.

Гурын Ю.В.

XI

Асновы узроставай і сямейнай псіхалогіі

“Як дапамагчы дзіцяці ў перыяд падрыхтоўкі да экзаменаў?”

(Прафілактыка экзаменацыйнага стрэсу. Фактары, якія ўзмацняюць і якія зніжаюць трывогу. Як дапамагчы старшакласніку справіцца з трывогай (мнематэхнікі, прыёмы канцэнтрацыі ўвагі і прыёмы расслаблення ў стрэсавай сітуацыі). Супрацоўніцтва бацькоў і педагогаў у перыяд падрыхтоўкі старшакласнікаў да экзаменаў. Дапамога ў падрыхтоўцы да экзаменаў: правілы для бацькоў выпускнікоў. Рэжым вучэбнай працы і адпачынку ў экзаменацыйны перыяд)

май

кансультацыя

Парчук Н.П.

 

                                                                                                             

свернуть